Soruyu yapâmadım yardım ederseniz sevinirim

Hızlı yaparsaniz sevinirim âcil ihtiyacım var