Soruyu yapabilecek kimse var mı çok acil cevaplar gerekiyor biri yardımcı olsun lütfen

Yukarı ki tabloyu kullanarak sınıf sayısını, sınıf genişliğini, sınıf orta değerlerini, frekanslarını, eklemeli frekanslarını, derecelerini, standart sapmasını bularak aşağıdaki tabloda gösteriniz.(Yapılan hesaplamalar mutlaka gösterilecektir. El yazısı ile yapılacak bilgisayar kullanılmayacaktır.)

  1. Tabloyu oluşturduktan sonra bu tabloya göre aritmetik ortalama değerini, Medyanını ve Modunu bulunuz.

  2. Tabloya göre Histogram grafiğini ve dairesel grafiklerini çiziniz.

  3. Serinin Modunu grafik üzerinde gösterip, bulacağınız gerçek değeri ile karşılaştırınız.