Soruyu varr

B
14.
2 kişilik
3 kişilik
Şekildeki iki kişilik ve üç kişilik banklar 5,60 metre
uzunluğundaki yolun iki tarafına, bankların arasında
mesafeler eşit ve 20 santimetre olacak şekilde dizilmiştir.
Ħ
50 cm
20 cm
20 cm
A) 120
20 cm
B
B) 140
20 cm
Buna göre, üç kişilik bir bankın uzunluğu kaç
santimetredir?
C) 160
20 cm
D) 180
50 cm
2016468
2540560
B
20 om 80
E) 200