Soruyu çözümü

Bir sınıftaki öğrencilerin % 80 i fizikten geçmiştir.
Fizikten geçenlerin % 70 i kız öğrencidir. Sınıftaki
öğrencilerin % 48 i gözlüklü öğrencidir.
Buna göre, fizikten geçen gözlüklü kız öğrencile-
rin sayısı en az kaçtır?
A) 1
B) 2
125
C) 3
D) 4 E) 5