Soruyu çözmem gerek

konak-
da-
bir
14 Bir yoğurt üreticisinin günlük ürettiği küçük ve
büyük paket yoğurt sayıları ile satış tutarlar
tabloda gösterilmiştir.
Tablo: Yoğurt Sayısı ve Fiyatı
Paket
Küçük
Büyük
Üretim Sayısı
17
13
Birim Fiyatı
4TL
5TL
Üretici bu yoğurtları kolileyerek satış noktası-
na taşıyacaktır. Her kolide 5 küçük ya da 4 bü-
yük ya da 2 küçük ile 2 büyük yoğurt paketi
olacaktır.
2
Buna göre 1 koli yoğurt maliyeti 2 TL ve 1
koli yoğurdun taşıma maliyeti 1 TL ise tüm
kolilenen yoğurtların satışından en çok kaç
TL kâr elde edilir?