Soruyu cevaplar mısınız?

Bir kenarının uzunluğu 30 cm olan kare biçimindeki kağıdın içine şekil- deki gibi bir kare çiziliyor.

Bu karenin kenarlarının kağıdın kenarlarına uzaklığı beşer santi- metre olduğuna göre, çizilen kare- nin çevresi kaç santimetredir?

A) 100

B) 80

C) 60

D) 40

  1. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın çevresinin uzunluğu 152 metredir. Bu arlanın uzun kenarının uzunluğu, kisa kenarının uzunluğunun 3 katidir.