Soruyu anlayamadım

Yanda verilen küpün tüm yüzeylerine birbirinden farklı rakamlar yazılacaktır. Yazılacak rakamlar
aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir.
23
• Seçilen rakamların karekökü irrasyonel sayı olmalıdır.
• Küpün karşılıklı yüzeylerinde yer alan sayıların toplamı asal sayı olmalıdır.
• Karşılıklı yüzeylerin toplanması sonucu oluşan asal sayılardan ikisi aynıdır.
Sayıları doğru yerleştirdiğimizde küpün her hangi bir yönden görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
87
65
$7