Soruyu anlamadım işlemli olursa sevinirim

11.00
n-
e-
ak
a-
3-
71
3
bir limonun renginin sarı olma olasılıgı oldu-
10
ğuna göre, başlangıçta 1. sepette kaç adet yeşil
limon vardır?
A) 12
B) 18
C) 28
45 mL
428
6. Aysel içinde 4 mL sivi sabun bulunan basmalı şişe-
de bir sivi sabun alırken yanında 8 mL sivi sabun
bulunan yedek şişeyi satın alıyor.
Yedek
D) 32
84 mL
Şişenin pompasına her basışta 4 mL sivi sabun di-
şarı çıkmaktadır.
Aysel günde 4 kez elini yıkarken her el yıkamada şi-
şenin pompasına 2 kez üst üste basıyor.
Pompalı şişedeki sabun bittiğinde yedek şişede-
kini boşalttığına göre, sivi sabunların tamamı Ay-
sel’e kaç gün yeterli olur?
A) 120
B) 140
C) 150
2/20
(0) 160
C000-08.02CDS03