Soruyu analamdim

Turkcell

Aysee
Bugün 18:38
1
3. Bir doğal sayının pozitif çarpanları bulunduktan sonra
aşağıda bulunan her bir kutuya bu sayının farklı bir do-
ğal sayı çarpanına eşit sayıda top konulmuştur.
2
3 tane
A
3
4
5
B) 16
3 12
49
6
O
7
C) 20
16 tane
349
8
3. kutuya (3 tane, 8. kutuya 16 tane top konulmuş olup
kutularda bulunan top sayısı soldan saga doğru artmak-
tadır.
9
Buna göre, 5. ve 6. kutuda bulunan toplam top sayı-
Si kaçtır?
A) 14
FENOMEN
%86
10
D) 24
21:44
Ke
ka
A)