Soruyu acil çözebilir misiniz?

Örnek
x = 978 tº DE
olmak
tan ² 37 - ton² 23
1-tan² 37. ton ² 23
& Stie
DOM
ifoodesinin
x türünden