Sorunun eş anlamlısı nedir?

Sorunun eş anlamlısı nedir? Soru sözcüğünün eş anlamlısı

Soru” kelimesi, bir bilginin, cevabın veya bir şeyin doğruluğunun, varlığının veya değerinin araştırılması için yapılan bir isteği ifade eder. Soru bir söz, cümle veya metin formunda olabilir ve cevap aramaya yönelik bir yönlendirme veya sorma amacı taşır.

Sorular, insanlar arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşmayı kolaylaştırır ve sorunları çözmek veya karar vermek için gerekli bilgiyi toplamak için kullanılabilir.

Sorunun eş anlamlısı nedir? Soru sözcüğünün eş anlamlısı

Cevap: Soru kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelime Sual sözcüğüdür.