Sorunun cozumunu yazabilirmisiniz

Yukanda birimkarelere ayrilmiş koordinat sisteminde ters oran

bli çokluklara ait grafikler verilmiştir. Buna göre, m + n toplamı kaçtır?