Sorunun çözümleri

“Evrendeki tüm yıldızların sayısı, Dünya’daki bütün kumsallardaki kum taneciklerinin sayısından fazla.”
Carl Sagan
Carl Sagan, 1980’lerde astrofizik gibi bir dalda dünyanın en çok tanınan figürlerinden biri olmayı başarmıştı. Bunu, astrofiziği
sıradan insanların anlayacağı şekilde televizyon ekranlarında anlatarak yapmıştı. Yukanda en meşhur cümlelerinden birini
görüyorsunuz. Günümüz verileriyle bu iddiaların gerçekliğini test etmek istersek aşağıdaki bilgilerle bir hesaplama yapabiliriz.
Gaia teleskobunun elde ettiği son veriler ışığında galaksimizde toplam 2.10" yıldız olduğu ve evrende bizimki gibi 10" galaksi
olduğunu biliyoruz.
Dünya’da toplam 375.10⁰ m² kıyı kumu ve bir m² kumda 10¹ kum taneciği olduğu düşünülürse evrendeki yıldızların
sayısının, Dünya’da bulunan kumsallardaki kum tanelerinin sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir?
C) 15
8
D) 75
16
160
3
A)
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA
B)