Sorunun cevabı ne

Doğru cevap ne

12√5.4=48 JS
LOUS HIJS =54√5
ESLVS
Селар д
Aşağıda verilen karesel bölgenin bir yüzünün alanı 169 m²
ile 196 m² arasında olduğu bilinmektedir.
Buna göre bu karesel bölgenin metre cinsinden çevre
uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 48
B) 52
C) 55
D) 56
62
+42
√64
√20
25
√5
akilerden
…olan

Cevap C basit

196:14
14.4:56

55 değil çünkü çêvrê uzunluğunun hangi tam sayı arasında olduğunu sormuyor. Sorsaydı êvêt cêvap ceyhan olurdu ama öylê sormuyor. O yüzdên cêvap D. Çünkü alanı 196 isê bir kênarı 14’tür. Karenin 4 kênarı olduğu içindê 14’ü 4 ilê çarpıyoruz ve cêvap dênizin yani 56 oluyor.

@Dilşah_Balkan @Turk_Genci @Coşkun_Berat_Ayax