Sorumu cevaplarsaniz cok sevinirim

CÜMLE TÜRLERİ
Pillsi duca
5. Tam bir yargı bildirmeyen, temel cümlenin bir ögesi duru-
munda bulunan ve kendi içinde değişik tamamlayıcı öge-
-ler de alabilen söz öbeklerine “yan cümlecik” denir. Yan
cümlecikler özne, nesne, tümleç görevi üstlenebilir.
Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik farklı bir
görevde kullanılmıştır?
A) Düzenli kitap okuduğunda psikolojik açıdan çok ra-
hatlarmış. 201 All
B) Saatlerce kürek çekerek kıyıya ulaşabildi.
ZJFHY²
C) Herkes kendi kapısının önünü temizlerse şehir güzel-
Sifat f
leşir.
D) Programda anlatacaklarını daha önceden planlıyor-
Homelmuş.
Stal daha
E) Sistemli ders çalışınca kendindeki değişimi frark et-
zaff.
miş.

Önce fiilimsiyi bul sonrada özne mi yüklem mi vb nerde kullanıldığını bul