Soru3 arkadaşlar

Aşağıda yer alan çoktan seçmell sarutan cevaplay
P(x)-3x³-Ax 0x²14x Sve 0-4xbe-he-win
polinomlanı veriliyor.
1.
Buna göre P00 000 polinomunun i teriminin
katsayısı kaçtır?
A) 92
8) 52
() 24 0)-# 1)-20
2. P(3x+1)=x-x+4x+k polinomu veriliyor.
P(2x+1)
polinomunun
polinomu Be
bölümünden kalan-7 olduğuna göre k kaçtır?
B)-63 ()-48 D)-9 E) 32
A) -71
3. P(x) polinomunun (x+2) polinomu ile bölümünden
kalan 1, (x-3) polinomu ile bölümünden kalan 16
olduğuna göre P(x) polinomunun (x²-x-6) polinomu
ile bölümünden kalan nedir?
B) -x+1
A)-3x-16
D) 2x+3
E) 3x+7
n(x) ye Q(x) polinomları için
() 2X+1