Soru yanıtı

Yüklem; kip ve kişi eki alıp iş, oluş, hareket bildirerek cümleyi bir yargıya bağlayan sözcük ya da sözcük

öbeğidir. Yüklam, cümlenin temel ögesidir. Bir cümlenin varlığından söz edebilmek, yüklemin varlığına

bağlıdır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?

A) Ne doğrarsan aşina, o çıkar kaşığına.

  1. Meyve veren ağaç taşlanır.

C) Dost kara günde bell olur.

D) Ağaç düşse de yakınına yaslanır.

cevap d. Çünkü altı çizili kelimelerden biri “yakınına”. Yüklem bu cümlede “yaslanır”. Buradaki “yakınına” kelimesi ise dolaylı tümleçtir.