Soru odev odev

IMG_20221217_120319

B
A dan B ye 2 farklı yolla, B den C ye 4 farklı yolla, A dan
C ye doğrudan 2 farklı yolla gidilmektedir.
Buna göre, A dan C ye kaç farklı yolla gidilir?
A) 18
B) 16
C) 14
D) 12
E) 10

A-C: A dan C ye 2 farklı şekilde,

A-B-C: 2.4=8 farklı şekilde gidilebilir.

2+8=10.