Soru Ektedir Lütfen Yapalım

2.)
Grafikte K, L. M ve N elementlerine ait periyot ve grup
numarası verilmiştir.
Periyot numarası
3
1
4.)
1A 2A
Buna göre K, L, M ve N elementieri Ile Ilgill aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
BA
A) L ve M benzer kimyasal özellik gösterir.
B) K: Toprak alkali metaldir.
C) N: Hiç bir elementle tepkimeye girmez.
D) M: Isıyı ve elektriği iyi iletir.
3.)
Naz:
Grup numarası
Yarı metaller teknolojik aletlerin yapısında
kullanılır.
Metaller mutfak araç gereçlerinde kolay
işlenebildiği için kullanılır.
O
Elementlerin kullanım alanları konusuyla ilgili def-
terine notlar alan Ece hangi maddede hata yapmış-
tır?
A)
B) O
Metaller roket yakıtı yapımı ve balonların
şişirilmesinde kullanılır.
Ametaller temizlik malzemelerinin yapımında
kullanılır.
211
D) A
Verilen periyodik tabloda yönler numaralandırılmıştır
Bu yönlerle ilgili öğrencilerin yorumu aşağıdaki gibidir.
Kaan: 1 yönünde ilerlendiğinde periyot numarası
degismez.
liker: 2 yönünde ilerlendiginde metalik özellik artar,
Öykü:
4 yönünde ilerlendiğinde grup numarası
değişir.
3 yönünde ilerlendiğinde atom numarası
azalır.
Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?
A) Kaan
B) llber
C) Öykü
D) Naz
6.)
Aşağıda metal,
özellikler verilm

 1. Parlak görün
 2. Mat görünüm
 3. Parlak veya
  tyr Tretmez fai
  Buna göre, öze
  ru eşleştirilmel
  1
  Ametal
  Yarı me
  Metal
  Ametal
  7.)
  8
  D
  Periyodik tablo
  mıştır.
  1. bölümde b
   iyi iletirler.
  1. bölümde t
   mat olabilirle
  1. bölümde b
   SIVI, gaz hale
   Buna göre yuk
   si doğrudur?
   A) Yalnız 1.
   C) 2. ve 3.
   8.)
   Elementier
   X
   Y
   2
   Yukarıdaki tabloya g
   arasındaki ilişki aşağ
   A) X > Y>Z
   C)Z Y>X