Soru bankası

Bir atıcı yaptığı her isabetli atış için 8 puan alıyor, isabet- siz her atış için 5 puanı siliniyor.

24 atış sonunda 62 puan alan bu atıcı kaç tane isabet- li atış yapmıştır?

Bir atışta ya isabetli ya da isabetsiz olabilir. Atıcının toplam atış sayısı 24 olduğuna göre, isabetsiz atış sayısı ise x olsun.

Bu durumda, isabetli atış sayısı 24 - x olacaktır.

Atıcının her isabetli atışı için 8 puan aldığına göre, isabetli atışlarının toplam puanı 8 × (24 - x) = 192 - 8x olur.

Aynı şekilde, her isabetsiz atışı için 5 puan silindiği için, isabetsiz atışların toplam puan kaybı 5x olur.

Toplam aldığı puan ise 62 olduğuna göre,

192 - 8x - 5x = 62

192 - 13x = 62

13x = 130

x = 10

İsabetli=24-x=24-10=14