Sönmüş ve sönmemiş kireç formülü nedir

sönmüş ve sönmemiş kireç formülü nedir

sönmüş ve sönmemiş kireç formülü nedir

Cevap: Sönmüş kireç, kimyasal olarak kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) olarak bilinen bileşiği ifade eder. Bu bileşik, kireçtaşı (CaCO3) üzerine su eklendiğinde oluşur.

Sönmüş kireç formülü: Ca(OH)2

Sönmemiş kireç ise, kalsiyum oksit (CaO) olarak bilinen bileşiği ifade eder. Bu bileşik, kireçtaşının yüksek sıcaklıkta (genellikle 900-1000°C) ısıtılmasıyla elde edilir.

Sönmemiş kireç formülü: CaO