Sömürgeciliğin yaygınlaşmasında etkili olan gelişmeler nelerdir

Sömürgeciliğin yaygınlaşmasında etkili olan gelişmeler nelerdir

Sömürgeciliğin yaygınlaşmasında etkili olan gelişmeler nelerdir

Sanayi devrimi sömürgecilik yaygınlaşmıştır. Sanayi devrimi sonucu ham madde ve pazar bulma arayışı sanayileşen ülkeler arasında sömürgecilik yarışının doğmasına neden olmuştur.