Sömürgeciliğe maruz kalan toplumların günümüzde

Sömürgeciliğe maruz kalan toplumların günümüzde yaşadıkları sorunlar neler olabilir

Sömürgecilik, kolonicilik genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alması olarak tanımlanır.

Günümüzde sömürgeciliğe maruz kalan bu topluluklar özgür bir şekilde yaşayamazlar.
Ayrıca ekonomik olarak özgür olamadıkları için gelişemezler.