Sıvıların hacmini ölçmekte kullanılan cisim nedir?

sıvıların hacmini ölçmekte kullanılan cisim nedir?

sıvıların hacmini ölçmekte kullanılan cisim nedir?

Cevap:

Sıvıların hacmini ölçmek için kullanılan cisimlere “ölçü kabı” denir. Ölçü kabı, sıvıların hacmini doğru bir şekilde ölçmek için belirli bir hacme sahip olan ve hacmi ölçülebilen bir kabın içerisinde kullanılır. Bu kabın ölçüleri standart birimlerle ölçülür ve hacim ölçümleri, litre, mililitre, ons, galon vb. gibi birimlerle ifade edilir. Ölçü kabı olarak cam veya plastik yapılmış kaplar kullanılabilir ve genellikle laboratuvarlarda, sanayi tesislerinde ve evlerde kullanılır.