Sıvı basinci

L
V
V V
V
K
V
A) I ve II
C) II ve III
V
V
V
V
2h
Yukarıda verilen eşit bölmelenmiş kapta 2h
seviyesinde su bulunmaktadır. Kabin tabanin-
daki K noktasındaki sıvı basıncı P kadardır.
Daha sonra kap L noktası üzerine döndürü-
lürse bu yüzeye uygulanan sivi basıncı ve
kabin zemine yaptığı basınçla ilgili olarak,

 1. Cismin zemine yaptığı basınç 3 katına çıkar.
  II. L noktasındaki sıvı basıncı 1,5 P olur.
  III. Sıvı seviyesinin L noktasına olan yüksek-
  liği 2h olur.
  yargılarından hangileri doğrudur?
  B) I ve III
  D) I, II ve III