Sistemler biyoloji 11.sınıf

IMG_20230604_134329

S-19.Doku kılcallarında CO2 yoğunluğunun yüksek olması asitliği artırır bu durum oksihemoglobinin kolayca O2 bırakmasını sağlar.CO2 in %5-7 si plazmada çözünerek, %15-20 si alyuvarlara girerek karbomino hemoglobine dönüşerek,%73-80 i ise alyuvarlarda karbonik anhidraz la Hve HCO3 iyonlarına dönüşür Hhemoglobine bağlanır,HCO3 iyonları plazmaya geçerek taşınır.

Yukarıda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisine değinilmemiştir?

A-Karbodioksitin taşınma şekillerine

B-Bohr etkisine

C-Karbondioksidin PH düşürdüğüne

D- Plazma proteinlerine

E-CO2 in en çok HCO3 şeklinde taşındığına