Şinto destanı hangi millete aittir?

Şinto destanı hangi millete aittir?

Şinto destanı hangi millete aittir?

Cevap: Shinto destanı, genellikle Japon mitolojisi olarak da bilinir ve Japonya’ya aittir. Shinto, eski Japon dinidir ve mitolojik hikayeleri içeren birçok destanı içerir. Bu destanlar, Japonya’nın tarihinde önemli bir rol oynamış ve halk kültüründe büyük bir etkiye sahip olmuştur.

Shinto destanları arasında, tanrıların yaratılışı, doğanın güçleri, savaşlar ve aileler arasındaki rekabet gibi konular yer almaktadır. Bunlar arasında en ünlüsü, ülkenin milli destanı kabul edilen “Kojiki” adlı kitaptır. Kojiki, Japon mitolojisine ilişkin en eski yazılı kaynaktır ve MÖ 712 yılında yazılmıştır. Diğer önemli Shinto destanları ise “Nihonshoki”, “Manyoshu” ve “Tales of Yamato” olarak bilinmektedir.