Sınıflanmış yada gruplanmış serilerin grafik sunumuna ne ad verilir

sınıflanmış yada gruplanmış serilerin grafik sunumuna ne ad verilir

sınıflanmış yada gruplanmış serilerin grafik sunumuna ne ad verilir

Cevap: sınıflanmış yada gruplanmış serilerin grafik sunumuna histogram denir.