Sınıflanmış serilerin grafik gösterimine ne denir?

sınıflanmış serilerin grafik gösterimine ne denir?

sınıflanmış serilerin grafik gösterimine ne denir?

Cevap: Sınıflanmış serilerin grafik gösterimine histogram denir. Histogram, bir veri setindeki farklı değerlerin sayısının belirlenmesinde ve bunların sınırlarının belirlenerek gruplandırılmasında kullanılan bir grafik yöntemidir. Bu yöntem, veri setinin dağılımını görselleştirerek daha iyi anlaşılmasını sağlar. Histogramda X ekseni, veri setindeki değer aralıklarını temsil ederken; Y ekseni ise her aralıkta kaç adet değer olduğunu gösterir.