Sindirimin gerçekleşmediği sindirim sistemi organları hangileridir

Sindirimin gerçekleşmediği sindirim sistemi organları hangileridir

Sindirimin gerçekleşmediği sindirim sistemi organları hangileri

Sindirimin gerçekleşmediği sindirim sistemi organlar sırasıyla,

  • Yutak.
  • Yemek borusu.
  • Kalın bağırsak.
  • Anüs.

dir.