Sindirilmiş besin parçacıklarının ince bağırsaktan kana geçişine ne ad verilir

Sindirilmiş besin parçacıklarının ince bağırsaktan kana geçişine ne ad verilir

Sindirilmiş besin parçacıklarının ince bağırsaktan kana geçmesine ne denir?

Cevap: Sindirilmiş besin parçacıklarının ince bağırsaktan kana geçişine emilim adı verilir.