Sınavın eş anlamlısı nedir?

Sınavın eş anlamlısı nedir?

Sınavın eş anlamlısı nedir?

Cevap: Sınav kelimesi ile aynı anlama gelen kelime yani eş anlamlısı olan kelime İmtihan sözcüğüdür.