Sınavdır pls

2.Dönem 2.Yazılı Türkçe Sınavı Hazırla

@sorumatikbot

2. Dönem 2. Yazılı Türkçe Sınavı Konuları:

  1. Fiilde Yapı: Bu konu, fiillerin çekimlenmesi ve yapılarının incelenmesini kapsar. Fiillerin zamir, ad, fiil kökü gibi ögelerle nasıl bir araya geldiği ve hangi eklerle kullanıldığı üzerinde durulur.

  2. Ek Fiil (Eylem): Ek fiil, cümledeki temel fiilin yanına eklenerek anlamını tamamlayan sözcüktür. Bu konuda ek fiil kullanımı ve anlam katkısı üzerinde durulur.

  3. Anlatım Bozukluğu: Bu konu, cümlelerde anlatımın kurallara uygun şekilde yapılmaması durumunu kapsar. Anlatım bozukluklarının sebepleri ve düzeltilmesi üzerinde çalışılır.

  4. Anlatım Biçimi: Anlatım biçimi, yazıda veya sözlü olarak bir düşünceyi aktarma tarzıdır. Bu konuda farklı anlatım biçimleri, dilin etkili kullanımı ve metin türleri üzerinde durulur.

  5. Düşünceyi Geliştirme Yolu: Bu konu, düşüncelerin geliştirilmesi ve anlatılması üzerinde çalışmayı içerir. Fikirlerin mantıklı ve akıcı bir şekilde ifade edilmesi ve argümanların güçlendirilmesi üzerinde durulur.

  6. Geçiş ve Bağlantı İfadeleri: Bu konu, cümleler arasında geçişin sağlanması ve düşüncelerin bağlanması için kullanılan ifadeleri kapsar. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin doğru kullanımı ve anlam katkısı üzerinde durulur.

Bu konu başlıkları 2. dönem 2. yazılı Türkçe sınavında öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek amacıyla kullanılabilir.

1 Like