Sınava hazırlık için

|AB|=4cm , |De|=5cn olduguna göre, |AC| +|CEl kaç santimetredir