Sınav hazırlık

18
20
38-7
X-2
G₁K=?
+
2x-35
X-2
19) (a-3)x+b+1=2 denkinin cozin
kümesi & ise a+b toplomi koç
olamaz?
5 denknin
X+2 2x+4
4
8
Gözüm kümesiz?
denkleminin


@Rüya_Kurtay