Simdiden teşekkürler

Cevap 5

50 gram CuSO4.nH2O tuzu, yapısındaki su tamame

uzaklaşıncaya kadar ısıtılıyor. Geriye 32 gram katı madd kalıyor. Buna göre bileşiğin yapısındaki n sayısı kaçtır?

(CuSO4: 160, H2O: 18 g/mol)

1 Like