Sık zıt anlamlısı? sık kelimesinin zıt anlamlısı nedir

sık zıt anlamlısı? sık kelimesinin zıt anlamlısı nedir

sık zıt anlamlısı? sık kelimesinin zıt anlamlısı nedir

Cevap; “Sık” kelimesinin zıt anlamlısı “seyrek” veya “az” olarak ifade edilir. “Sık” kelimesi, bir nesnenin belirli bir alan içinde sıkça bulunmasını ifade ederken, “seyrek” kelimesi aynı alan içinde bu nesnenin daha az bulunduğunu belirtir. Bu iki kelime, bir şeyin ne kadar yoğun veya nadir olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Bu bölgede ağaçlar sıkça görülüyor” ifadesinde “sık” kelimesi, ağaçların bol miktarda olduğunu belirtirken, “Bu bölgede geyikler seyrek olarak bulunur” ifadesinde “seyrek” kelimesi, geyiklerin daha az bulunduğunu vurgular.