Sevr Anlaşmasının hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Sevr Anlaşmasının hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Sevr Anlaşmasının hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Sevr Anlaşmasının hukuken geçersiz olmasının nedeni Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamasıdır.