Sesin duyulmasını sağlayan özelliğine ne denir

sesin duyulmasını sağlayan özelliğine ne denir

sesin duyulmasını sağlayan özelliğine ne denir?

Cevap : Sesin duyulmasını sağlayan özellik “iletim” ve sesin şiddeti’dir. Ses, bir kaynaktan çıktıktan sonra havadaki moleküllerin titreşimleri yoluyla iletilir ve duyulabilir hale gelir. İnsan kulakları, havadaki bu titreşimleri algılar ve beyne bir sinyal gönderir. Bu sayede insanlar sesi duyabilirler. İletim, ses dalgalarının bir ortam aracılığıyla (örneğin hava, su veya katı madde) yayılmasıdır. Ses, genellikle havadaki moleküller tarafından taşınır ve bu nedenle havanın varlığı sesin duyulmasını sağlayan önemli bir faktördür. Başka bir deyişle, sesin duyulabilmesi için bir ortamda iletimin gerçekleşmesi gerekmektedir.