Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses

Ses yolunda bir engele çarparak çıkan sese ne denir

ses yolunda bir engele çarparak çıkan sese ne denir?

Cevap: ses yolunda bir engele çarparak çıkan sese ünsüz ses denir.