Serdar'ın yaşı babasının yaşının 6 da 2 'sinden 5 eksiktir Babasının yaşı 36 ise Serdar'ın yaşı kaçtır

Serdar’ın yaşı babasının yaşının 6 da 2 'sinden 5 eksiktir Babasının yaşı 36 ise Serdar’ın yaşı kaçtır

Serdar’ın yaşı babasının yaşının 6 da 2 'sinden 5 eksiktir Babasının yaşı 36 ise Serdar’ın yaşı kaçtır?

Cevap: Serdar’ın yaşı babasının yaşının 6 da 2 'si 2/6=1/3 tür. 36 nın 1/3 ü,

36.1/3=12,

12 sayısının 5 eksiği 12-5=7 dir.