Serbest cumhuriyet fırkası özellikleri nelerdir

serbest cumhuriyet fırkası özellikleri nelerdir

serbest cumhuriyet fırkası özellikleri nelerdir?

Cevap: Serbest Cumhuriyet Fırkası, Türkiye’de 1927 yılında kurulan bir siyasi partidir. Bu partinin bazı özellikleri şunlardır:

  1. Kuruluş sebebi: Parti, dönemin başbakanı İsmet İnönü’nün tek parti rejimine karşı çıkan bazı milletvekilleriyle birlikte kurulmuştur. İnönü yönetimi, bu hareketi “çok partili hayali” olarak nitelendirerek, partiyi kapatmıştır.
  2. Lideri: Partinin lideri Celal Bayar’dır. Ayrıca partiye Rauf Orbay, Refik Saydam, Kılıç Ali ve Adnan Adıvar gibi önemli siyasetçiler de üye olmuştur.
  3. Programı: Serbest Cumhuriyet Fırkası, demokratik ilkeleri benimsemiş ve çok partili sistemi savunmuştur. Parti, halkın daha fazla söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışını benimsemiştir.
  4. Kapatılması: Parti, sadece 17 ay boyunca faaliyet göstermiş ve ardından İnönü hükümeti tarafından kapatılmıştır. Bu olay, çok partili sisteme geçişin uzun süre engellenmesine neden olmuştur.
  5. Etkileri: Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasıyla birlikte, Türk siyasi hayatında uzun yıllar boyunca tek parti dönemi yaşanmıştır. Ancak, parti ve lideri Celal Bayar, daha sonraki yıllarda Türk siyasi hayatında önemli roller üstleneceklerdir.