Senin için dağları deler, yol açarım yâr Senin için denizleri kuruturum yâr

Senin için dağları deler, yol açarım yâr
Senin için denizleri kuruturum yâr
Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yâr
Canım iste canım bile sana kurban yâr
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden
hangisidir?
12
A) Konuşturma
B) Kişileştirme
C) Benzetme
D) Abartma

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden

hangisidir?

Cevap: Dizlerde ağır Basan Söz sanatı Abartmadır.

Abartma
Olacak