Semud kavmine gönderilen peygamber kimdir?

semud kavmine gönderilen peygamber kimdir?

Semud kavmine gönderilen peygamber kimdir?

Cevap: Semud kavmi, İslam öncesi dönemde yaşayan ve Kur’an’ın bahsettiği bir Arap kavmidir. Bu kavme gönderildiği söylenen bir peygamberin adı Hz. Salih’dir. Hz. Salih peygamber, semud kavmine Allah’ın tevhid inancını anlatmış fakat kavim bu mesajı reddetmiştir. Bunun üzerine Allah, semud kavmini cezalandırmış ve yok etmiştir. Bu hadise de Kur’an’da birkaç surede anlatılmaktadır.