Şekilde verilen parabolün grafiğinde T tepe noktasıdır. Boyalı üçgenin alanı 5b * r ^ 2 olduğuna göre, f(0) kaç- tir?