Şekilde verilen bilgilere göre, bu garajın çatısının eğimi kaçtır?

Yukarıda verilen araba garajının yan duvarlarından kısa olan 1,8 m, uzun olan 2,4 m dir. Şekilde verilen bilgilere göre, bu garajın çatısının eğimi

kaçtır?