Seçmen olmanın belli şartlara bağlandığı oy kullanma şekli hangisidir?

Seçmen olmanın belli şartlara bağlandığı oy kullanma şekli hangisidir?

a) Genel oy,
b) Kisitli oy,
c) Açık oy,
d) Gizli oy​

Seçmen olmanın belli şartlara bağlandığı oy kullanma şekli hangisidir?

Cevap: Seçmen olmanın belli şartlara bağlandığı oy kullanma şekli Kısıtlı Oy dur.