Schumann rezonansı nedir?

Schumann rezonansı nedir?

Schumann rezonansı, Dünya’nın atmosferindeki elektromanyetik dalgalanmaların belirli bir frekansta ve ritimde titreşmesidir. Bu titreşimler, Dünya ile atmosferi arasındaki boşluğu dolduran elektrik yüklü bir bölgenin, yani iyonosferin yüklenmesi ve deşarj olması sonucu oluşur.

Schumann rezonansı, ilk kez Alman fizikçi Winfried Otto Schumann tarafından keşfedilmiştir. Bu rezonans, Dünya’nın yüzeyi ile iyonosfer arasındaki boşlukta oluşan bir elektromanyetik alan dalgasıdır. Bu dalga, Dünya’nın manyetik alanı ile iyonosfer arasındaki yüklü bölge arasındaki boşluktaki serbest yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu oluşur.

Schumann rezonansı, dünya üzerindeki canlıların biyolojik ritimlerini etkileyebilir. Bazı araştırmalara göre, insan vücudu da dahil olmak üzere birçok canlı türü, Schumann rezonansı ile uyumlu biyolojik ritimlere sahiptir. Bu nedenle, bazı insanlar Schumann rezonansının sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu düşünmektedirler. Ancak, bu konuda kesin bir kanıt bulunmamaktadır.