Sayısal olmayan tahmin yöntemleri nelerdir?

Sayısal olmayan tahmin yöntemleri nelerdir?

Sayısal olmayan tahmin yöntemleri nelerdir?

Cevap:

Sayısal olmayan tahmin yöntemleri, sayısal hesaplamalar veya niceliksel veriler yerine niteliksel veriler ve gözlemlere dayalı olarak yapılan tahminlerdir. Bazı örnekler şunlardır:

  1. Uzman görüşü: Konu hakkında uzman olan kişilerin görüşleri, tahmin edilmesi gereken bir durum için kullanılabilir. Örneğin, bir doğal afetin sonrasında hasarın boyutunu tahmin etmek için inşaat mühendisleri veya mimarların görüşleri alınabilir.

  2. Delphi yöntemi: Bu yöntemde, belirli konularda uzman olan kişilerden oluşan bir panel, gelecekteki bir olayın tahminiyle ilgili olarak görüşlerini beyan eder. Panel üyelerinin görüşleri özetlenir ve tekrar panel üyelerine sunularak bir sonraki aşamada ortak bir görüşe ulaşılır.

  3. Senaryo analizi: Senaryo analizi, olası gelecekteki senaryoları tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Farklı varsayımların kullanılmasıyla bir dizi olası senaryo tasarlanır. Bu senaryolara dayanarak, muhtemel sonuçlar ve riskler değerlendirilebilir.

  4. Trend analizi: Belirli bir zaman dilimindeki belirli bir eğilim veya davranışın gelecekte nasıl devam edeceğini tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, geçmiş verilerden yararlanarak bir ürünün gelecekteki satışlarının tahmin edilmesi mümkündür.

  5. Grup beyin fırtınası: Belirli bir konu hakkında farklı disiplinlerden ve pozisyonlardan gelen kişilerin görüşleri toplanır ve bir grup beyin fırtınası oturumu düzenlenir. Bu oturumda, katılımcılar birbirleriyle tartışarak ve fikirlerini paylaşarak ortak bir tahminde bulunurlar.