Sayılar genel

Acilllll

Sayılar
8.
1hayatyazar - sana şimdi
9.
ifadesinde x kaçtır?
A) 4
B) 5
21
Yukarıdaki şekil belli bir kurala göre verilmiştir.
Buna göre;
++
a. b>0
b².c<0
6
19
Mesaj…
X
20
C) 7
18
D) 8
E) 10
1
1
11.
1
K
A
R
A
a.b.c<0
++
olduğuna göre, a, b, c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakiler-
den hangisidir?
A
Ğ
A
Ç
Y

cevabı 7 buldum. kuralı şöyle buldum:
çarpraz köşeleri birbirinden çıkarıyorsun aynı sonuç çıkıyor iki çaprazda da. daha sonra ortadaki kareye yarısını yazıyorsun. örnekte anlatayım:
20-8=12
21-9=12 buradan ikisi de aynı sonucu verdi. daha sonra yarıya bölüyoruz ve 12/2=6

soruya bakacak olursak da

18-4=14
19-5=14
14/2=7